Sammanfattning av Leaderprojekt ”Växa i Wedumsdalen”

Projekttid (2016-05-02) 2017-05-08 till 2019-12-31

Föreningen Wedumsdalens Nejders ändamål är att främja utvecklingen av natur, kultur och näringsliv i Wedumsdalen med omnejd. Föreningen har genom Leader sökt och beviljats stöd för att utveckla besöksdestinationer och unika besöksmål med hög kvalitet i Wedumsdalen med omnejd.

Syftet med projektet är att göra Wedumsdalen till ett attraktivt besöksmål på landsbygden och lyfta fram dalens natur- och kulturvärden.

Målet med projektet är att kommunicera och marknadsföra Wedumsdalens Nejder till potentiella besökare. En digital plattform ska skapas liksom parkeringsplatser och skyltar för att öka tillgängligheten.

Följande delar ingår i Leader-projektet:

– Profilering och marknadsföring, inklusive varumärkesstrategi
– Utveckling av samverkan mellan olika aktörer i området
– Utveckla, synliggöra och tillgängliggöra intressanta besöksmål och mötesplatser.

I detta ingår att utveckla arrangemang med olika inriktning exempelvis:
– Marknader, temadagar och konserter

För att knyta ihop och synliggöra besöksmålen ingår:

– Utredning och projektering av gång-, cykel- och ridvägar
– Förbättring av bilvägar och parkeringsplatser
– Skylta upp utbud och evenemang och ta fram informationsskyltar till sevärdheter

I utvecklings- och utbytessynpunkt ska också studieresa och kompetenshöjande insatser göras för att kvalitetssäkra besöksmålet.

Föreningen har beviljats stöd av Leader med 760 000 SEK. Föreningens medlemmar bidrar med motsvarande summa till projektet genom egen nedlagd tid.

         

X